Algemene voorwaarden

§ 1 Geldigheid, definities van termen

(1) CBD Express GmbH, Breitenleerstraße 150, A – 1220 Wenen, Oostenrijk (hierna: “wij” of “CBD Express GmbH”) exploiteert een online winkel voor goederen onder de website https://cbdexpress.at. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “klant” of “u”) in de versie die geldig is op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. (2) “Consument” in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Onder “ondernemer” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, waarbij een maatschap met rechtsbevoegdheid een maatschap is die begiftigd is met de mogelijkheid om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

§ 2 Sluiting van de contracten, opslag van de contracttekst

(1) De volgende voorschriften voor het sluiten van het contract zijn van toepassing op bestellingen via onze online shop op https://cbdexpress.at. (2) Onze productpresentaties op het internet zijn niet bindend en vormen geen bindend aanbod om een contract te sluiten. (3) Na ontvangst van een bestelling in onze online shop zijn de volgende regels van toepassing: De klant dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze online shop met succes te voltooien. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:
  1. selectie van de gewenste goederen,
  2. Het toevoegen van de producten door op de overeenkomstige knop te klikken (bijv. “Toevoegen aan winkelwagen”, “Toevoegen aan winkelmandje” of iets dergelijks),
  3. Het controleren van de informatie in het winkelwagentje,
  4. Het oproepen van het besteloverzicht door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. “Doorgaan naar afrekenen”, “Doorgaan naar betaling”, “Naar besteloverzicht” of iets dergelijks),
  5. Invoer/verificatie van adres- en contactgegevens, selectie van de betaalmethode, bevestiging van de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden,
  6. Voltooiing van de bestelling door op de knop “Nu kopen” te drukken. Dit vertegenwoordigt uw bindende bestelling.
  7. Het contract komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.
(4) In geval van sluiting van de overeenkomst wordt de overeenkomst gesloten met CBD Express GmbH, Breitenleerstraße 150, A – 1220 Wenen, Oostenrijk. (5) Voordat u bestelt, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid, wordt per e-mail uitgevoerd nadat u de bestelling hebt geplaatst, gedeeltelijk automatisch. Wij slaan de tekst van het contract niet op na het sluiten van het contract. (6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. “Terug-knop” van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen. (7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van de overeenkomst en essentiële kenmerken van de producten

(1) In het geval van onze online shop is het onderwerp van het contract:
  1. De verkoop van goederen. De specifieke aangeboden goederen zijn te vinden op onze artikelpagina’s.
(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving. (3) De verkoop van digitale producten is onderworpen aan de beperkingen die blijken uit de productbeschrijving of anderszins voortvloeien uit de omstandigheden, met name met betrekking tot hardware- en/of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het onderwerp van het contract alleen het privé- en commerciële gebruik van de producten zonder het recht om door te verkopen of in sublicentie te geven.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. (2) De betreffende aankoopprijs moet worden betaald vóór de levering van het product (vooruitbetaling), tenzij wij uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstig aangewezen knop in de online shop of in de betreffende aanbieding. Tenzij anders vermeld voor de individuele betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar. (3) In het geval van een aankoop op rekening is de maximale bestelwaarde 300,00 voor deze betaalmethode. (4) Naast de vermelde prijzen kunnen verzendkosten worden gemaakt voor de levering van producten, tenzij het betreffende artikel wordt weergegeven als vrij van verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk aan u gecommuniceerd op de aanbiedingen, eventueel in het winkelwagensysteem en op het besteloverzicht. (5) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: 1 – 5 werkdagen na ontvangst van de betaling of na ontvangst van de bestelling in het geval van een aankoop op rekening). (6) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Levering vindt plaats in de volgende landen: België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie. (2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit is gebaseerd op onze annuleringsvoorwaarden.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor contractueel plichtsverzuim en onrechtmatige daad beperkt tot opzet of grove nalatigheid. (2) In geval van lichte nalatigheid zijn wij zonder beperking aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting. Als we in gebreke zijn met de uitvoering als gevolg van lichte nalatigheid, als de uitvoering onmogelijk is geworden of als we een essentiële contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor materiële schade en financieel verlies die daaraan kan worden toegeschreven, beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract . Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en waarop u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze verplichting om actie te ondernemen en de contractueel verschuldigde dienst te vervullen, die wordt beschreven in § 3.

§ 8 Taal van het contract

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

§ 9 Garantie/Klantenservice

(1) De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen. (2) Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn voor geleverde zaken 12 maanden. (3) Als consument wordt u verzocht het artikel/de digitale goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Voldoet u hier niet aan, dan heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims. (4) Onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren is bereikbaar van 09:00 – 15:00 via onze online chat.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij de consument niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (beginsel van begunstiging). (2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. (3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de statutaire zetel van de aanbieder.