Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.)

Afgelasting

Terugtrekking

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag,
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een overeenkomst hebt gesloten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CBD Express GmbH, Breitenleer Straße 150, A – 1220 Wenen, Oostenrijk, telefoonnummer: +43 676 9201314, e-mailadres: office@cbdexpress.at) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract, terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract retourneren of overhandigen aan CBD Express GmbH, Breitenleer Straße 150, A – 1220 Wenen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) –Op CBD Express GmbH, Breitenleer Straße 150, A – 1220 Wenen, Oostenrijk, Telefoonnummer: +43 676 9201314, E-mailadres: office@cbdexpress.at – Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*) – Besteld op (*)/ontvangen op (*) – Naam van de consument(en) – Adres van de consument(en) – Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier) –Datum ___________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.